Kategoria: Zamówienia publiczne

Wpis

ŚOA.AK.331.1.16.2022.US – Usługa realizacji treningu zastępowania złości wramach projektu pod nazwą „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.16.2022.US Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 40 godzindydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) treningu zastępowaniazłości dla rodzin adopcyjnych. Trening będzie składał się z 20 godzinspotkań (5 spotkań x 4 godziny dydaktyczne) dla każdej z dwóch grup, wtym 2 spotkań dla dzieci i 3 spotkań dla dzieci i...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.15.2022.US – Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą podczas szkoleń, warsztatów i spotkań organizowanych na terenie miasta Katowice w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, realizowanego przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.15.2022.US Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych naterenie miasta Katowice. Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie idostarczenie w wyznaczonym czasiei w wyznaczonym miejscu określonej liczby posiłków, na które składająsię:– składniki przerw kawowych – 970 porcji,– składniki obiadów (drugie danie+ napój) – 910 porcji.Zamawiający zakłada, iż w 2022 roku wykorzysta 485...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.14.2022.US – Świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznych oraz zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby organizacji działań w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.14.2022.US 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarsko –gastronomicznych oraz zapewnienie sal szkoleniowych na potrzebyorganizacji działań w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaŚląskiego na lata 2014-2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne,Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.13.2022.US – Usługa realizacji superwizji indywidualnej i grupowejw ramach projektu pn. „ W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.13.2022.US 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja 50 sesji superwizjiindywidualnej (1 sesja = 45 minut) oraz 30 sesji superwizji grupowej (1sesja = 45 minut) dla pracowników ośrodków adopcyjnych (psychologów ipedagogów) w formie spotkań online.2.Celem superwizji indywidualnej i grupowej będzie rozwiązywanietrudności merytorycznychi emocjonalnych personelu ośrodków adopcyjnych związanych z wykonywaniemprzez niego pracy...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.12.2022.US – Usługa realizacji psychoterapii dla dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowa i/lub powiatu częstochowskiego w ramach projektu pod nazwą „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.12.2022.US 1.Nazwa zamówienia: Usługa realizacji psychoterapii dla dzieciprzebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej naterenie miasta Częstochowa i/lub powiatu częstochowskiego w ramachprojektu pod nazwą „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 300 dydaktycznychgodzin psychoterapii dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia,przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.11.2022.US – Usługa realizacji terapii psychologicznej dlauczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.11.2022.US 1.Nazwa zamówienia: Usługa realizacji terapii psychologicznej dlauczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”.1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja 200 godzin dydaktycznych (1godzina dydaktyczna = 45 minut) terapii psychologicznej dla dziecibiorących udział w projekcie pn. „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”.2.Przewidywalna liczba godzin dydaktycznych terapii: 200, w...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.10.2022.US – Wybór wykonawcy terapeutycznych zajęć grupowych, zwykorzystaniem treningu zastępowania agresji – dla dzieci i młodzieży,uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.10.2022.US 1.Nazwa zamówienia: Wybór wykonawcy terapeutycznych zajęć grupowych, zwykorzystaniem treningu zastępowania agresji – dla dzieci i młodzieży,uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”.2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja 200 godzin zegarowychterapeutycznych zajęć grupowych z wykorzystaniem treningu zastępowaniaagresji – dla dzieci i młodzieży, uczestników projektu pn. „W stronęrodziny...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.9.2022.US – Wybór wykonawcy świadczącego usługę coachingu dlanastolatków dla uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.9.2022.US 1.Nazwa zamówienia: Wybór wykonawcy świadczącego usługę coachingu dlanastolatków dla uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”.2.Przedmiotem zamówienia jest realizacja 200 godzin dydaktycznych (1godzina dydaktyczna = 45 minut) coachingu dla nastolatków, będącychuczestnikami projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.8.2022.US – Usługa realizacji terapii czaszkowo-krzyżowej(cranio-sacralnej) dla uczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny– wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.8.2022.US 1.Nazwa zamówienia: Usługa realizacji terapii czaszkowo-krzyżowej(cranio-sacralnej) dla uczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny– wsparcie usług adopcyjnych”2.Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji terapiiczaszkowo-krzyżowej (cranio-sacralnej) dla uczestników projektu podnazwą „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.Celem terapii będzie m.in. poprawa funkcjonowania ośrodkowego układunerwowego, eliminowanie negatywnych skutków stresu oraz redukowaniewystępujących...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.7.2022.US – Wybór wykonawcy świadczącego usługę prowadzenia zajęćedukacyjno – terapeutycznych z wykorzystaniem alpakoterapii – dlauczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.7.2022.US 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja 150 godzin dydaktycznych (1godzina dydaktyczna = 45 minut) zajęć edukacyjno – terapeutycznych zwykorzystaniem alpakoterapii, dla uczestników projektu „W stronę rodziny– wsparcie usług adopcyjnych”.2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcjipolegającego na:– zwiększeniu do 50% liczby godzin dydaktycznych zajęć edukacyjno –terapeutycznych z wykorzystaniem alpakoterapii.3.Prawo...

Skip to content