Kategoria: Zamówienia publiczne

Home » Zamówienia publiczne
Wpis

ŚOA.AK.331.1.17.2021.US – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno – terapeutycznych z elementami alpakoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.17.2021.US I.Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie zajęć edukacyjno – terapeutycznych zelementami alpakoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. „W stronęrodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicachIII.Przedmiot zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 80 godzindydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) zajęćedukacyjno-terapeutycznych z elementami alpakoterapii dla dzieci –uczestników...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.4.2021.UP – Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.2.4.2021.UP I.Nazwa zamówienia: Usługa sprzątania i utrzymania czystości wpomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach– Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej.II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicachIII.Przedmiot zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości wpomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach– Oddział ds....

Wpis

ŚOA.AK.331.1.16.2021.US – Wybór osób do realizacji usługi konsultacji seksuologicznych dla rodziców adopcyjnych będących uczestnikami projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.16.2021.US I.Nazwa zamówienia: Wybór osób do realizacji usługi konsultacjiseksuologicznych dla rodziców adopcyjnych będących uczestnikami projektupn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicachIII.Przedmiot zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 70 godzindydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) konsultacjiseksuologicznych dla rodziców adopcyjnych, będących uczestnikamiprojektu pn. „...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.15.2021.US – „Wybór osób do realizacji diagnoz rozwoju psychoruchowego dzieci będących uczestnikami projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.15.2021.US I.Nazwa zamówienia: „Wybór osób do realizacji diagnoz rozwojupsychoruchowego dzieci będących uczestnikami projektu pn. W stronęrodziny – wsparcie usług adopcyjnych”II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicachIII.Przedmiot zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 50 diagnoz rozwojupsychoruchowego dzieci będących uczestnikami projektu pn. „W stronęrodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.2.Diagnoza, w zależności od wieku...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.14.2021.US – Wybór osób do realizacji usługi coachingu rodzicielskiego dla uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach.Nr. ŚOA.AK.331.1.14.2021.US Nazwa zamówienia: Wybór osób do realizacji usługi coachingu rodzicielskiego dla uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 200 godzindydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) coachingurodzicielskiego dla rodziców adopcyjn2.Uczestnikami coachingu będą rodzice adopcyjni zamieszkujący na tereniewojewództwa śląskiego. Za rekrutacje uczestników odpowiada...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.13.2021.US – Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą podczas szkoleń, warsztatów i spotkań organizowanych na terenie miasta Katowice w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach.Nr. ŚOA.AK.331.1.13.2021.US I.Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługąpodczas szkoleń, warsztatów i spotkań organizowanych na terenie miastaKatowice w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”, realizowanego przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicachIII.Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na tereniemiasta...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.12.2021.US – Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą podczas spotkania integracyjnego w formie pikniku dla maksymalnie 200 osób w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, organizowanego w ramach projektu pn. „W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach.Nr. ŚOA.AK.331.1.12.2021.US Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługąpodczas spotkania integracyjnego w formie pikniku dla maksymalnie 200osób w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, organizowanego w ramachprojektu pn. „W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych”. I.Przedmiot zamówienia:Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą podczas spotkaniaintegracyjnego w formie pikniku w Śląskim Ogrodzie Botanicznym wMikołowie,...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.3.2021.Up – Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej.

Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicachNr: ŚOA.AK.331.2.3.2021.Up Nazwa zamówienia: Wybór osób Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej. 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości wpomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach– Oddział ds. adopcji i...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.Up.2.2021 – Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach Nr ŚOA.AK.331.2.Up.2.2021 Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych do siedziby: a.Śląskiego Ośrodka w Katowicach (40-017), ul. Graniczna 29 b.Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Rybniku: ul. Miejska 13B c.Oddziału ds. adopcji...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.US.11.2021 – Wybór osób do realizacji usługi terapii ręki dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach Nr: ŚOA.AK.331.1.US.11.2021 Nazwa zamówienia: Wybór osób do realizacji usługi terapii ręki dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 200 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) zajęć terapeutycznych w formie...

  • 1
  • 2
  • 5
Skip to content