Rekrutacja

Home » Rekrutacja

 

Rekrutacja na warsztaty realizowane w ramach projektu pn. „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w warsztatach dla rodziców adopcyjnych realizowanych w ramach projektu pn. Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne dofinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny Plus.

Co? Warsztaty pn. Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców nastolatków
Dla kogo? Warsztaty adresowane są do rodziców adopcyjnych z terenu województwa śląskiego
Kiedy i gdzie?
Spotkanie 1: 11 maja 2024 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 2: 18 maja 2024 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 3: 25 maja 2024 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
O czym?
W ramach warsztatów omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:
 • Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka w okresie dojrzewania;
 • Jak zmienia się rola rodzica wraz z wejściem dziecka w okres dojrzewania i jakie są tego konsekwencje?
 • Wyzwania i zagrożenia okresu dorastania – wagary, uzależnienia, agresja i autoagresja, negatywny obraz siebie, ryzykowne zachowania seksualne – kiedy i jak reagować?
 • Jak odróżnić bunt nastolatka od zaburzeń psychicznych i/lub zachowania?
 • Jak wspierać nastolatka z zaburzonym obrazem siebie?
 • Budowanie partnerskich relacji z dorastającym dzieckiem?
 • Jak zapewnić dorastającemu dziecku bezwarunkową akceptację i wsparcie?
 • Jak radzić sobie z raniącymi słowami dorastającego dziecka i jak na nie reagować?
 • Jak efektywnie komunikować się z nastolatkiem?
Z kim? Iwona Urbańska – psycholog, terapeuta, trener
Termin przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 kwietnia 2024 roku. Należy je przesłać na adres: projekt@soa-katowice.pl
UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona.
Co?
Warsztaty pn. Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Dla kogo? Warsztaty adresowane są do rodziców adopcyjnych z terenu województwa śląskiego
Kiedy i gdzie?
Spotkanie 1: 22 czerwca 2024 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 2: 29 czerwca 2024 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 3: 06 lipca 2024 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
O czym?
W ramach warsztatów omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:
 • Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – osiągnięcia i wyzwania rozwojowe;
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka;
 • Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka – czynniki wpływające na kształtowanie się poczucia własnej wartości oraz sposoby rozwijania adekwatnej samooceny dziecka;
 • Trudne emocje własne i dziecka – jak sobie z nimi radzić?
 • Jak zapanować nad wybuchami emocji dziecka? – rozpoznawanie sygnałów emocjonalnego pobudzenia i skuteczne metody pozwalające bezpiecznie rozładować stres;
 • Pozytywna dyscyplina;
 • Jak mądrze kochać? – stawianie granic i wymagań w relacji z dzieckiem.
Z kim? Iwona Urbańska – psycholog, terapeuta, trener
Termin przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 kwietnia 2024 roku. Należy je przesłać na adres: projekt@soa-katowice.pl
UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Skip to content