Rekrutacja

Home » Rekrutacja

Rekrutacja na szkolenia dla rodziców adopcyjnych i kandydatów na rodziców adopcyjnych

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualnie prowadzimy nabór na 7 tematów szkoleniowych. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt z personelem projektu z Oddziałów ds. adopcji i wspierania rodziny Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 sierpnia br. Liczba miejsc jest ograniczona.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje nt. organizowanych szkoleń.

Co?Cykl szkoleniowy pn. Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców nastolatków
Dla kogo?Cykl szkoleniowy adresowany jest do rodziców adopcyjnych z terenu województwa śląskiego z dziećmi w wieku od 11 do 15 lat
Kiedy i gdzie?Spotkanie 1: 3 września 2022 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 2: 24 września 2022 r. (sobota) 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 3: 1-2 października 2022 r. (sobota-niedziela) – 16 godzin dydaktycznych – Ustroń (spotkanie wyjazdowe dla rodziców i dzieci)
Spotkanie 4: 5 listopada 2022 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
O czym?Spotkanie 1: Rozwój psychiczny i społeczny dziecka w okresie dojrzewania
Zmiany w mózgu oraz rozwój poznawczy i emocjonalny nastolatka
Kształtowanie się osobowości i tożsamości nastolatka w kontekście niewiedzy o swojej przeszłości
Jak zmienia się rola rodzica wraz z wejściem dziecka w okres dojrzewania i jakie są tego konsekwencje?

Spotkanie 2: Zagrożenia i problemy okresu dorastania
Wagary, uzależnienia, agresja i autoagresja, negatywny obraz siebie, ryzykowne zachowania seksualne – kiedy i jak reagować?
Jak odróżnić bunt nastolatka od zaburzeń psychicznych i/lub zachowania?
Jak odpowiadać na „trudne pytania”?
Jak chronić dziecko przed podejmowaniem przez nie ryzykowanych zachowań?
Praktyczne wskazówki i metody wsparcia nastolatka w kryzysie

Spotkanie 3: Skuteczna komunikacja i budowanie relacji z nastolatkiem
Zajęcia dla rodziców:
Jak słuchać?
Jak mówić o tym co dla nas ważne?
Rozpoznawanie swoich potrzeb oraz potrzeb dziecka
Co robić gdy nastolatek mówi nie?
Jak stawiać granice w relacji z nastolatkiem?
Jak zapanować nad własnymi emocjami?
Jak pomóc dziecku radzić sobie z trudnymi emocjami?
Jak budować współpracę i dialog?
NVC w relacji z dzieckiem

Zajęcia dla dzieci:
Samoakceptacja
Rozpoznawanie własnych uczuć i potrzeb oraz ich wyrażanie
Radzenie sobie z trudnymi emocjami
Asertywność i stawianie granic w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi
Jak słuchać?
Jak mówić żeby nas zrozumiano?

Spotkanie 4: Zasoby rodzica
Jakim jestem rodzicem, a jakim chciałbym być?
Co jest dla mnie najtrudniejsze w byciu rodzicem i jak sobie z tym radzę?
Jakie są moje mocne strony i jak mogę je wykorzystać w budowaniu relacji z dzieckiem?
Jak zadbać o siebie w relacji z nastolatkiem?
Z kim?Joanna Dejko – psycholog, trener, coach 
Barbara Cieśluk – psycholog, trener
Co?Cykl szkoleniowy pn. Metody rodzicielskie wspierające dziecko z FAS/FASD
Dla kogo?Cykl szkoleniowy adresowany jest do rodziców adopcyjnych z terenu województwa śląskiego
Kiedy i gdzie?Spotkanie 1: 20 sierpnia 2022 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 2: 10 września 2022 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 3: 1 października 2022 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
O czym?Fakty i mity dotyczące wspierania i wychowania dzieci z FAS/FASD
FAS jako trauma i ukryta niepełnosprawność
Wsparcie dla dzieci z FAS/FASD – metody rodzicielskie wspierające rozwój dziecka w różnych obszarach:
– strategie i zasady postępowania wobec dzieci z FAS
– metoda „8 kroków” według Lutke i  Evensen, 
– praca wychowawcza umożliwiająca osiągnięcie najlepszych efektów
– terapia w domu – propozycje zabaw / ćwiczeń / zadań wspierających dla dzieci do wykonywania w domu wraz z rodzicami
Pytania i odpowiedzi dotyczące wspierania i wychowania dzieci z FAS/FASD – panel dyskusyjny dla rodziców umożliwiający wymianę własnych doświadczeń moderowany przez trenerów
Z kim?Anna Piekacz ­- psycholog, diagnosta FAS, terapeuta INPP, terapeuta w modelu NARM, trener, wykładowca akademicki
Co?Warsztaty pn. Budowanie więzi w rodzinie
Dla kogo?Warsztaty adresowane są do rodziców adopcyjnych z terenu województwa śląskiego z dziećmi w wieku od 4 do 10 lat
Kiedy i gdzie?Spotkanie 1: 27 sierpnia 2022 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 2: 3 września 2022 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
O czym?Zajęcia dla rodziców:
Więź i jej znaczenie w rozwoju dziecka
Wzorce przywiązania jako wewnętrzne modele operacyjne
Czynniki determinujące jakość relacji przywiązania
Charakterystyka bezpiecznego stylu przywiązania i czynniki sprzyjające budowaniu bezpiecznej więzi z dzieckiem
Budowanie poczucia akceptacji, stabilizacji i bezpieczeństwa u dziecka
Zaburzenia relacji przywiązania i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka
Jak pomóc dziecku z pozabezpiecznym stylem przywiązania
Pytania i odpowiedzi dotyczące budowania więzi w rodzinie adopcyjnej – panel dyskusyjny dla rodziców umożliwiający wymianę własnych doświadczeń moderowany przez trenerów.

Zajęcia dla dzieci:
Zajęcia animacyjne w tym gry i zabawy edukacyjne i zespołowe etc.
Moja rodzina i ja
Zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne dotyczące emocji i radzenia sobie z nimi

W ramach zajęć przewidziano dużą ilość pracy wspólnej rodziców i dzieci. 
Z kim?Anna Piekacz – psycholog, diagnosta FAS, terapeuta INPP, terapeuta w modelu NARM, trener, wykładowca akademicki
Bożena Religa – pedagog, diagnosta FAS, trener, terapeuta SI
Co?Warsztaty pn. Behawioralne techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka
Dla kogo?Warsztaty adresowane są do rodziców adopcyjnych z terenu województwa śląskiego
Kiedy i gdzie?Spotkanie 1: 24 września 2022 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 2: 1 października 2022 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
O czym?Na czym polega terapia behawioralna?
Behawioralna analiza zachowań – dlaczego dziecko powtarza pewne zachowania?
Kiedy rodzic sam może pomóc dziecku, a kiedy potrzebna jest pomoc specjalistyczna?
Zastosowanie narzędzi behawioralnych w pracy z trudnymi zachowaniami dziecka (nadpobudliwość, agresja, nieposłuszeństwo itp.):
– skuteczne wydawanie poleceń
– system przywilej – zasada – konsekwencja
– pochwały
– system żetonowy
– kodeks złości.
Z kim?Ewa Bensz-Smagała – psycholog dziecięcy, pedagog, terapeuta, oligofrenopedagog, trener, wykładowca akademicki
Co?Warsztaty pn. Samoregulacja i zarządzanie emocjami – warsztaty dla rodzin adopcyjnych
Dla kogo?Warsztaty adresowane są do rodziców adopcyjnych z terenu województwa śląskiego z dziećmi w wieku od 5 do 10 lat.
Kiedy i gdzie?Spotkanie 1: 22 października 2022 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 2: 19 listopada 2022 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 3: 26 listopada 2022 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
O czym?Warsztaty dla rodziców:
Samoregulacja – czym jest w przypadku rodzica i dziecka?
Mechanizmy powstawania stresorów
Emocje – jak je rozpoznawać, nazywać i jak sobie z nimi radzić?
Zarządzanie sobą w stresie, strategie i metody redukcji stresu rodzica i dziecka
Jak wspierać dziecko w przeżywaniu trudności i napięć oraz towarzyszyć mu w przeżywaniu silnych emocji?
Budowanie samoświadomość dziecka,,wspieranie identyfikacji stanów emocjonalnych
Wzmacnianie poczucia akceptacji, stabilizacji i bezpieczeństwa u dziecka, budowanie bliskości z dzieckiem
Błędne strategie zachowania – z czego między innymi wynika nieodpowiednie zachowanie dzieci i jak sobie z nim radzić?
Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań w procesie wychowania dzieci
Techniki relaksacji i odbudowania zasobów energetycznych

Warsztaty dla dzieci:
Stres i emocje – z czym to się je? – zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne dotyczące samoregulacji, emocji i stresu
Zajęcia animacyjne w tym gry i zabawy edukacyjne i zespołowe etc.
Z kim?Joanna Dejko – psycholog, trener, coach 
Barbara Cieśluk – psycholog, trener
Co?Warsztaty umiejętności wychowawczych
Dla kogo?Warsztaty adresowane są do kandydatów na rodziców adopcyjnych z terenu województwa śląskiego
Kiedy i gdzie?Spotkanie 1: 8 października 2022 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 2: 5 listopada 2022 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
O czym?„Świat” dziecka adoptowanego – przeżycia, trudności  i motywacje
Jak pomóc dziecku zaadoptować się do nowego otoczenia?
Jak odnaleźć się w nowej roli?
„Pułapki rodzicielstwa” – zapominanie o relacji partnerskiej na rzecz relacji rodzicielskiej, trudności w godzeniu ról, pomiędzy uległością a asertywnością w relacji z dzieckiem
Jak zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji?
Jak skutecznie budować więź ze zranionym dzieckiem?
Z kim?Anna Piekacz – psycholog, diagnosta FAS, terapeuta INPP, terapeuta w modelu NARM, trener, wykładowca akademicki
Co?Warsztaty rozwojowe dla par
Dla kogo?Warsztaty adresowane są do kandydatów na rodziców adopcyjnych z terenu województwa śląskiego
Kiedy i gdzie?3-4 września 2022 r. (sobota-niedziela) – 16 godzin dydaktycznych – Ustroń
O czym?NVC w komunikacji z partnerem/partnerką
Wyrażanie, rozumienie i kontrola emocji
Jak stres i inne trudne emocje wpływają na nasze zachowanie i jak można wesprzeć partnera w takiej sytuacji?
„Fochy” i uszczypliwości czyli o biernej agresji w związku
Asertywność w związku
Jak znaleźć równowagę pomiędzy autonomią i bliskością w relacji?
Pojawienie się dziecka a zmiana w relacji partnerskiej
Z kim?Agnieszka Szeptuch – psycholog, psychoterapeuta, coach, trener grupowy

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej rozpocznie się w sierpniu br.

W 2022 roku prowadzony będzie nabór na następujące tematy szkoleniowe:

  • Przygotowanie dziecka do adopcji – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!
  • Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne i autoagresywne
  • Wykorzystanie Dialogu Motywującego w pracy z dziećmi i młodzieżą
  • Rozwój seksualny dzieci i młodzieży
Skip to content