O punktach

Home » O punktach

Z dniem 11 maja 2021 roku swoją działalność rozpoczął Punkt Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego utworzony przy Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach. Jego celem jest zapewnienie kompleksowego i ponadstandardowego wsparcia dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych, rodziców adopcyjnych oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych. Ponadto w 2022 roku uruchomiony został również Punkt Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego w Bielsku-Białej.

W ramach Punktów realizowane są działania diagnostyczne i terapeutyczne, w tym między innymi psychoterapia, coaching rodzicielski, diagnoza i terapia logopedyczna, oraz dogoterapia mające na celu kompensowanie deficytów występujących u dzieci. Oferta wsparcia obejmuje także warsztaty dla rodziców adopcyjnych oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych dot. m.in. wspierania rozwoju dziecka, FAS/FASD, radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi czy też samoregulacji, jak również coaching rodzicielski oraz grupy wsparcia.

Nieodzownym elementem działalności Punktu będzie również stałe podnoszenie kompetencji zawodowych personelu ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji, m.in. poprzez organizację szkoleń, warsztatów i superwizji.

Działalność punktu finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych, a świadczone przez Punkt wsparcie jest całkowicie bezpłatne dla jego uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa oraz o kontakt z Oddziałem ds. adopcji i wspierania rodziny/Ośrodkiem Adopcyjnym, w którym prowadzona jest/była Państwa procedura adopcyjna.

Harmonogram wsparcia oferowanego w roku 2022 znajduje się w zakładce oferowane wsparcie.

Skip to content