Zespół

Home » Zespół

Zespół Ośrodka tworzą pracownicy:

  • Oddziałów ds. adopcji i wspierania rodziny w Katowicach, Rybniku, Bielsku-Białej i Częstochowie odpowiedzialni za prowadzenie procedur adopcyjnych oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka;
  • Oddziału ds. Współpracy i Projektów do zadań których należy m.in. realizacja projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, a także organizacja działań w ramach utworzonego przy Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach Punktu Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego;
  • Oddziału Administracji i Kontroli odpowiedzialni za obsługę administracyjną i organizacyjną oraz kontrolę Ośrodka;
  • Zespołu ds. Obsługi Finansowo-Księgowej, którzy prowadzą wszystkie sprawy związane z obsługą księgową i finansową Ośrodka;
  • Zespołu Kadr i Płac prowadzący sprawy związane z obsługą kadrową i płacową ŚOA;

oraz Inspektor Ochrony Danych, który czuwa m.in. nad ochroną danych osobowych w Ośrodku oraz monitoruje przestrzeganie RODO, a także innych przepisów unijnych i krajowych w tym zakresie.

Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności.

Skip to content