Aktualności

Home » Aktualności

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia!

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia! Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnego, specjalistycznego wsparcia oferowanego w ramach Punktu Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego utworzonego przy Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach. Obejmuje ono m.in.: diagnozy i terapie dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych, turnusy i kursy terapeutyczne dla rodzin adopcyjnych, warsztaty i coaching dla rodziców adopcyjnych i kandydatów na rodziców adopcyjnych, wsparcie...

Punkt Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego – Ruszamy!

Z dniem 11 maja 2021 roku swoją działalność rozpoczął Punkt Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego utworzony przy Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach. W ramach Punktu realizowane będą działania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych, w tym psychoterapia, arteterapia, dogoterapia, socjoterapia oraz diagnoza i terapia logopedyczna, warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i rodziców adopcyjnych, mentoring, coaching...

Nabór wniosków do III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Ruszył nabór wniosków do III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Rusza III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (MBO). Mieszkańcy województwa śląskiego, ponownie jak w poprzednich edycjach, będą mieli do dyspozycji 10 milionów złotych. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach MBO podzielone są na dwie pule: EKO (5 mln zł) oraz REGIO (5 mln zł). Więcej informacji w załączniku. Nabór wniosków, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego harmonogramem, trwa...

Webinar – Rozpoznanie dziecka krzywdzonego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji działających w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego do udziału w webinarze „Rozpoznanie dziecka krzywdzonego”, realizowanym w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Spotkanie w formule on – line odbędzie się 10 lutego 2021 roku, w godzinach od 10:00 do 13:10. W programie webinaru przewidziane zostały następujące prelekcje: Prawidłowe...

Zaproszenie na seminarium pn.: Trauma dziecięca

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium interdyscyplinarnym w formie on-line organizowanym  w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Informacje na temat seminarium pn. : Trauma dziecięca. Termin realizacji: 04 grudnia 2020 roku w godzinach 9:30 – 13:30 Miejsce realizacji: seminarium realizowane w formie on-line Grupa docelowa: personel ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, domów dziecka, koordynatorzy i organizatorzy pieczy....

Zaproszenie na webinar: Wsparcie dziecka przebywającego w pieczy w okresie pandemii

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium w formie webinaru organizowanym  w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Informacje na temat webinaru pn. : Wsparcie dziecka przebywającego w pieczy w okresie pandemii. Termin realizacji: 02 grudnia 2020 roku w godzinach 10:00 – 13:00 Miejsce realizacji: seminarium realizowane w formie on-line Grupa docelowa: personel ośrodków...

Skip to content