Aktualności

Home » Aktualności

Rekrutacja do udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i rodziców adopcyjnych organizowanych w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Dysponujemy również ostatnimi wolnymi miejscami na działania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych. Szczegółowe informacje nt. w/w działań i...

Rozstrzygniecie otwartego  konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023 – 2027

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 34/391/VI/2023 z dnia 12.01.2023 roku rozstrzygnął otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023 – 2027. Spośród 3 złożonych ofert wszystkie spełniły konkursowe wymogi formalne. Wyniki zakończonego konkursu: 1. Lista rankingowa ofert ocenionych merytorycznie wraz...

Kampania społeczna Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach

„Stwórz dzieciom dom pełen miłości” to hasło kampanii realizowanej przez ŚOA w Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jej celem jest promowanie idei rodzicielstwa adopcyjnego oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku adopcji, w szczególności w kontekście przysposobienia dzieci z niepełnosprawnością, licznych rodzeństw i dzieci starszych. Zapraszamy do zapoznania się ze...

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023 – 2027

Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2027 – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

Ogłoszenie otwartego  konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023 – 2027

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr  2163/379/VI/2022  z dnia  30.11.2022 roku ogłosił otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023 – 2027 Termin składania ofert: od 30-11-2022 do  23-12-2022 Załączniki:

Światowy Dzień Adopcji

9 listopada obchodzimy Światowy Dzień Adopcji. Jest to wyjątkowy dzień dla wszystkich tych, którzy z potrzeby serca podjęli się niezwykłej, ale i pełnej wyzwań roli rodziców adopcyjnych i każdego dnia wkładają ogrom miłości i troski w to, żeby zapewnić dzieciom szczęśliwy dom oraz umożliwić ich harmonijny rozwój. Już dziś Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach rozpoczyna kampanię społeczną po hasłem „Stwórz dzieciom...

Dzień Otwarty Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego – 9 listopada 2022 roku

Szanowni Państwo, 9 listopada obchodzimy Światowy Dzień Adopcji. Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych zajęciach i konsultacjach organizowanych w tym dniu przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.Nasza oferta realizowana w ramach Dnia Otwartego ŚOA będzie obejmowała konsultacje,...

Rekrutacja na szkolenia organizowane w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie prowadzony jest nabór na następujące tematy szkoleniowe: Rozwój seksualny dzieci i młodzieży Termin: 05-06 października 2022 roku Miejsce realizacji: Katowice Grupa docelowa: Przedstawiciele systemu...

Zmiana terminu XVIII Pikniku Rodzinnego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z uwagi na przewidywane na 10 września 2022 roku niekorzystne warunki pogodowe zmianie uległ termin realizacji XVIII Pikniku Rodzinnego. Odbędzie się on 17 września 2022 roku w godzinach od 11:00 do 15:00 na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5. Serdecznie zapraszamy!  

Zaproszenie na seminarium interdyscyplinarne pt. „Nastolatek w kryzysie”

Serdecznie zapraszamy Przedstawicieli instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego do udziału w interdyscyplinarnym seminarium pt. „Nastolatek w kryzysie”, które odbędzie się w Ustroniu w dniach 22–23 września 2022 roku. Seminarium organizowane jest przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „W stronę rodziny –...

Skip to content