Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia!

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia!

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnego, specjalistycznego wsparcia oferowanego w ramach Punktu Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego utworzonego przy Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach. Obejmuje ono m.in.:

  • diagnozy i terapie dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych,
  • turnusy i kursy terapeutyczne dla rodzin adopcyjnych,
  • warsztaty i coaching dla rodziców adopcyjnych i kandydatów na rodziców adopcyjnych,
  • wsparcie merytoryczne dla personelu instytucji zaangażowanych w proces adopcji.

Działalność Punktu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

W załączeniu zamieszczamy harmonogram wsparcia zaplanowanego w ramach projektu do końca 2021 roku. Będzie on na bieżąco aktualizowany, toteż zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa oraz o kontakt z Oddziałem ds. adopcji i wspierania rodziny/Ośrodkiem Adopcyjnym, w którym prowadzona jest/była Państwa procedura adopcyjna.

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Harmonogram wsparcia

Skip to content