Author: SOA Katowice (SOA Katowice)

Home » Archives for SOA Katowice
Wpis

ŚOA.AK.331.1.17.2021.US – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno – terapeutycznych z elementami alpakoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.17.2021.US I.Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie zajęć edukacyjno – terapeutycznych zelementami alpakoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. „W stronęrodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicachIII.Przedmiot zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 80 godzindydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) zajęćedukacyjno-terapeutycznych z elementami alpakoterapii dla dzieci –uczestników...

Światowy Dzień FAS
Wpis

Światowy Dzień FAS

Obchodzimy dziś Światowy Dzień FAS!W tej dacie nic nie jest przypadkowe: 9 września, od 9 miesięcy ciąży. Czy wiesz, że..? – rocznie w Polsce rodzi się około 9 tysięcy dzieci obciążonych syndromem FAS/FASD. – 1 na 100 dzieci cierpi na zaburzenia wynikające ze spożywania alkoholu przez ich matki w czasie ciąży. – Co szósta kobieta...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.4.2021.UP – Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.2.4.2021.UP I.Nazwa zamówienia: Usługa sprzątania i utrzymania czystości wpomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach– Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej.II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicachIII.Przedmiot zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości wpomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach– Oddział ds....

Wpis

Rekrutacja na szkolenia organizowane w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie prowadzony jest nabór na następujące tematy szkoleniowe: Depresja i zachowania autoagresywne i suicydalne u dzieci i młodzieży –...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.16.2021.US – Wybór osób do realizacji usługi konsultacji seksuologicznych dla rodziców adopcyjnych będących uczestnikami projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.16.2021.US I.Nazwa zamówienia: Wybór osób do realizacji usługi konsultacjiseksuologicznych dla rodziców adopcyjnych będących uczestnikami projektupn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicachIII.Przedmiot zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 70 godzindydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) konsultacjiseksuologicznych dla rodziców adopcyjnych, będących uczestnikamiprojektu pn. „...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.15.2021.US – „Wybór osób do realizacji diagnoz rozwoju psychoruchowego dzieci będących uczestnikami projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.15.2021.US I.Nazwa zamówienia: „Wybór osób do realizacji diagnoz rozwojupsychoruchowego dzieci będących uczestnikami projektu pn. W stronęrodziny – wsparcie usług adopcyjnych”II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicachIII.Przedmiot zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 50 diagnoz rozwojupsychoruchowego dzieci będących uczestnikami projektu pn. „W stronęrodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.2.Diagnoza, w zależności od wieku...

Kampania społeczna dotycząca FAS i szkodliwych skutków spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne, w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”
Wpis

Kampania społeczna dotycząca FAS i szkodliwych skutków spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne, w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Ruszyła kampania społeczna „Ciąża. Trzeźwy start procentuje”, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat FAS oraz negatywnych konsekwencji spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy (ang. fetal alcohol syndrome) to zespół zaburzeń neurozwojowych, spowodowanych prenatalną ekspozycją na alkohol. Szacuje się, że rocznie w Polsce rodzi się około 9 tysięcy dzieci obciążonych...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.14.2021.US – Wybór osób do realizacji usługi coachingu rodzicielskiego dla uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach.Nr. ŚOA.AK.331.1.14.2021.US Nazwa zamówienia: Wybór osób do realizacji usługi coachingu rodzicielskiego dla uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 200 godzindydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) coachingurodzicielskiego dla rodziców adopcyjn2.Uczestnikami coachingu będą rodzice adopcyjni zamieszkujący na tereniewojewództwa śląskiego. Za rekrutacje uczestników odpowiada...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.13.2021.US – Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą podczas szkoleń, warsztatów i spotkań organizowanych na terenie miasta Katowice w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach.Nr. ŚOA.AK.331.1.13.2021.US I.Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługąpodczas szkoleń, warsztatów i spotkań organizowanych na terenie miastaKatowice w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”, realizowanego przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicachIII.Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na tereniemiasta...

Rekrutacja na seminarium interdyscyplinarne
Wpis

Rekrutacja na seminarium interdyscyplinarne

Rekrutacja na seminarium interdyscyplinarne pt. „Trauma dziecka krzywdzonego” Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji do udziału w interdyscyplinarnym seminarium pt. „Trauma dziecka krzywdzonego”, które odbędzie się w Ustroniu w dniach 16 – 17 września 2021 roku. Seminarium organizowane jest przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

  • 1
  • 2
Skip to content