Author: SOA Katowice (SOA Katowice)

Zaproszenie
Wpis

Rekrutacja na konferencję

Serdecznie zapraszamy Przedstawicielki i Przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w proces adopcji, mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego (pracowników ośrodków adopcyjnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców zastępczych oraz inne osoby realizujące zadania w tym obszarze) do udziału w konferencji pt. „Zaburzenia posttraumatyczne u dzieci i młodzieży”, które odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2023 roku. Konferencja...

Turnus
Wpis

Rekrutacja do udziału w turnusach terapeutycznych

Szanowni Państwo, Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” planuje realizację turnusów terapeutycznych dla rodzin adopcyjnych. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje nt. tych przedsięwzięć: Nazwa działania Turnusu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami posttraumatycznymi w wieku od 5 do 8 lat oraz ich rodzin...

Dzień otwarty
Wpis

9 listopada – Światowy Dzień Adopcji

Dzień otwarty w Śląskim Ośrodku Adopcyjnym Zastanawiasz się nad adopcją dziecka? Chcesz wiedzieć jak wygląda procedura adopcyjna? Jakie wymogi powinni spełniać kandydaci na rodziców adopcyjnych? Odpowiedzi na te oraz inne pytania dotyczące procedury przysposobienia otrzymasz w Śląskim Ośrodku Adopcyjnym, podczas organizowanego 9 listopada 2023 roku Dnia Otwartego. Nasi specjaliści będą czekać na Państwa w godzinach od...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.4.2023 – Wykonanie materiałów promujących działalność Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.4.2023II. Nazwa zamówienia: Wykonanie materiałów promujących działalnośćŚląskiego Ośrodka Adopcyjnego.III. Przedmiotem zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu, wykonanie idostarczenie (wraz z wniesieniem) na własny koszt i ryzyko, do siedzibyŚląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach materiałów promującychdziałalność jednostki. Projekty graficzne poszczególnychproduktów/artykułów zostaną przygotowane przez Wykonawcę na podstawiewytycznych przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jestdo przygotowania co najmniej dwóch...

Podsumowanie projektu
Wpis

Podsumowanie projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

30 września 2023 roku Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach zakończył realizację ostatniego już etapu projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do końca września br. w ramach tego...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.3.2023 – Sukcesywna dostawa materiałów biurowych doŚląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.3.2023II. Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych doŚląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.III. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowychwraz z wniesieniem do siedzibyŚląskiego Ośrodka w Katowicach (40-017), ul. Graniczna 29 oraz:a. Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Rybniku: ul. Miejska 13Bb. Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Bielsku-Białej:Modrzewskiego 12c. Oddziału...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.2.2023 – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.2.2023II. Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dodrukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego wKatowicachIII. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (wraz z wniesieniem)materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne do drukareki urządzeń wielofunkcyjnych były fabrycznie nowe. Pod pojęciem„fabrycznie nowe” należy rozumieć materiały eksploatacyjne nie używane,nie uszkodzone, w...

zaproszenie na piknik rodzinny
Wpis

Zaproszenie na piknik integracyjny

Serdecznie zapraszamy na kolejny piknik integracyjny dla rodzin adopcyjnych, tym razem organizowany przez Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie. Termin: 9 września 2023 roku Miejsce: Gospodarstwo Agroturystyczne „Niezapominajka”, Garnek (gmina Kłomnice) Czas trwania: 10:00-14:00 W programie m.in.: – warsztaty edukacyjne dla dzieci (m.in. warsztat pieczenia pizzy) – gry i zabawy integracyjne – mini...

Skip to content