Author: SOA Katowice (SOA Katowice)

Plakat kampanii
Wpis

#Rozmawiaj#Reaguj – kampania społeczna PKDP

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15 (PKDP) realizuje kampanię społeczną pt. „#Rozmawiaj#Reaguj”. Jej celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystywania seksualnego małoletnich oraz wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej kampanii...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.2.2023.US – Wybór Wykonawcy świadczącego usługę prowadzeniazajęć z elementami treningu socjoterapeutycznego dla dzieci w ramachprojektu: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.2.6.2022.Up Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 100 godzinzegarowych zajęć z elementami treningu socjoterapeutycznego dla dziecii/lub młodzieży w ramach projektu„W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.Uczestnikami zajęć będą dzieci i/lub młodzież zgłoszone doprzysposobienia, przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczyzastępczej oraz już przysposobione, zamieszkujące na terenie województwaśląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada...

Wpis

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zakończenia działalności przez Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 34/391/VI/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – prowadzenia ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2027. Prowadzenie ośrodka adopcyjnego zostało zlecone Diecezjalnemu Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu oraz...

Rekrutacja do udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”
Wpis

Rekrutacja do udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i rodziców adopcyjnych organizowanych w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Dysponujemy również ostatnimi wolnymi miejscami na działania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych. Szczegółowe...

nabór na stanowisko psychologa
Wpis

Nabór na stanowisko psychologa

Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach poszukuje psychologów do pracy w Oddziale ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej oraz w Rybniku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://soakat.bip.gov.pl/search/joboffers/

Wpis

Rozstrzygniecie otwartego  konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023 – 2027

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 34/391/VI/2023 z dnia 12.01.2023 roku rozstrzygnął otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023 – 2027. Spośród 3 złożonych ofert wszystkie spełniły konkursowe wymogi formalne. Wyniki zakończonego konkursu: 1. Lista...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.1.2023.US – Usługa realizacji terapii czaszkowo-krzyżowej(cranio-sacralnej) dla uczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny– wsparcie usług adopcyjnych”.

I. Nr: ŚOA.AK.331.1.1.2023.USII. Nazwa zamówienia: Usługa realizacji terapii czaszkowo-krzyżowej(cranio-sacralnej) dla uczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny– wsparcie usług adopcyjnych”.III. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji 100 sesji (1 sesja =ok. 50 minut) terapii czaszkowo-krzyżowej (cranio-sacralnej) dlauczestników projektu pod nazwą„W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” na terenie Katowic lubinnego miasta województwa śląskiego zlokalizowanego w odległości...

Kampania społeczna Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach
Wpis

Kampania społeczna Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach

„Stwórz dzieciom dom pełen miłości” to hasło kampanii realizowanej przez ŚOA w Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jej celem jest promowanie idei rodzicielstwa adopcyjnego oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku adopcji, w szczególności w kontekście przysposobienia dzieci z niepełnosprawnością, licznych rodzeństw i dzieci starszych....

Wpis

ŚOA.AK.331.2.6.2022.Up – Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – Oddziały ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej, Częstochowie o Rybniku w roku 2023

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.2.6.2022.Up Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymaniaczystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach – Oddziały ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej,Częstochowie i Rybniku w roku 2023 podzielona na 3 części:a) Część I – usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniachzajmowanych przez Oddział w Bielsku-Białej,...

Skip to content