Publikacja nt. zaburzeń neurorozwojowych u dzieci i młodzieży

Publikacja nt. zaburzeń neurorozwojowych u dzieci i młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. „Wiem, rozumiem, wspieram. Zaburzenia neurororozwojowe u dzieci i młodzieży”, która została opracowana i wydana przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Ma ona przybliżyć czytelnikom kluczowe informacje na temat FAS/FASD, zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ADHD – ich objawów, procesu diagnozy, specyfiki trudności, których doświadczają zmagające się z nimi dzieci oraz możliwości ich niwelowania.

Publikację można pobrać klikając w poniższy odnośnik:

Wiem, rozumiem, wspieram. Zaburzenia neurororozwojowe u dzieci i młodzieży

Skip to content