ŚOA.AK.331.2.5.2022.Up – Obsługa informatyczna Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.2.5.2022.Up

Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Śląskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych, świadczona w
dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
oraz w sytuacjach awaryjnych, w wymiarze 30 godzin miesięcznie.
Świadczenie usługi odbywać się będzie w okresie obowiązywania umowy w
siedzibie Zamawiającego oraz Oddziałów zamiejscowych.
Przez sytuację awaryjną Zamawiający rozumie awarię uniemożliwiającą
normalne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza częściowe wykonywanie przedmiotu zamówienia poza
siedzibą Zamawiającego i Oddziałów zamiejscowych za pomocą technik
informatycznych, w sposób ustalony z Zamawiającym. Na infrastrukturę
informatyczną Zamawiającego składają się: urządzenia komputerowe,
serwery, dyski sieciowe oraz urządzenia peryferyjne.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):72000000-5 – Usługi
informatyczne.
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/39474
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19 grudnia 2022 r., godz. 08:00.

Skip to content