Zaproszenie na webinar: Wsparcie dziecka przebywającego w pieczy w okresie pandemii

Zaproszenie na webinar: Wsparcie dziecka przebywającego w pieczy w okresie pandemii

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium w formie webinaru organizowanym  w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Informacje na temat webinaru pn. : Wsparcie dziecka przebywającego w pieczy w okresie pandemii.

 • Termin realizacji: 02 grudnia 2020 roku w godzinach 10:00 – 13:00
 • Miejsce realizacji: seminarium realizowane w formie on-line
 • Grupa docelowa: personel ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym w szczególności placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, domów dziecka.
 • Tematyka szczegółowa:
  • Jak rozmawiać z dziećmi o pandemii, wirusach i zagrożeniach epidemiologicznych?;
  • Wychowawca w placówce w czasie pandemii – nowa rola pracowników instytucjonalnej pieczy zastępczej;
  • Ekspresja dziecka w bezpiecznym środowisku;
  • Dzieci w pieczy w czasie epidemii – praktyczne wskazówki dot. wsparcia pedagogicznego i psychologicznego.
 • Dodatkowe informacje:
 • Zgłoszenia do udziału należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a następnie dostarczyć formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ŚOA (ul. Graniczna 29, 40-071 Katowice) w terminie do dnia 25 listopada 2020 roku. W związku z sytuacją epidemiczną dopuszczalne jest wysłanie dokumentów w formie skanu i dostarczenie ich papierowej formy w późniejszym czasie (najpóźniej do 15 grudnia 2020).
 • Formularz zgłoszeniowy musi być kompletny tj. zawierać wszystkie wymagane dane oraz podpisy i pieczęć instytucji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:  501 361 178 lub mailowo pod adresem: klacka@soa-katowice.pl

Skip to content