Zaproszenie na seminarium pn.: Trauma dziecięca

Zaproszenie na seminarium pn.: Trauma dziecięca

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium interdyscyplinarnym w formie on-line organizowanym  w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Informacje na temat seminarium pn. : Trauma dziecięca.

 • Termin realizacji: 04 grudnia 2020 roku w godzinach 9:30 – 13:30
 • Miejsce realizacji: seminarium realizowane w formie on-line
 • Grupa docelowa: personel ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, domów dziecka, koordynatorzy i organizatorzy pieczy.
 • Tematyka szczegółowa i prelegenci:
  • Trauma relacyjna w perspektywie neuropsychologicznej – dr n. hum. Anna Piekacz,
  • Przetwarzanie doświadczeń urazowych w psychice dziecka – USWPS dr hab. Igor Pietkiewicz,
  • Podstawy rozpoznawania zaburzeń dysocjacyjnych u dzieci i młodzieży – dr n med. Radosław Tomalski,
  • Trauma dzieci adoptowanych – mgr Romualda Ulasińska,
  • Sny o zranieniu. Uraz psychiczny i pragnienie uleczenia w marzeniach sennych i twórczości dziecięcej – mgr Katarzyna Włoch – Hyla.
 • Dodatkowe informacje:
 • Zgłoszenia do udziału należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a następnie dostarczyć formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ŚOA (ul. Graniczna 29, 40-071 Katowice) w terminie do dnia 27 listopada 2020 roku. W związku z sytuacją epidemiczną dopuszczalne jest wysłanie dokumentów w formie skanu i dostarczenie ich papierowej formy w późniejszym czasie (najpóźniej do 15 grudnia 2020).
 • Formularz zgłoszeniowy musi być kompletny tj. zawierać wszystkie wymagane dane oraz podpisy i pieczęć instytucji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:  501 361 178 lub mailowo pod adresem: klacka@soa-katowice.pl

Skip to content