ŚOA.AK.3321.US.13.2020 – Wybór osób do realizacji kompleksowej terapii dla dzieci po diagnozie FAS/FASD – w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej wartości 750 000 euro netto
Nr: ŚOA.AK.3321.US.13.2020
1.Nazwa zamówienia: Wybór osób do realizacji kompleksowej terapii dla dzieci po diagnozie FAS/FASD – w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych
2. Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji 300 godzin terapii dla dzieci po diagnozie FAS/FASD, od dnia 04 stycznia 2021 roku do dnia 14 listopada 2021 na terenie województwa śląskiego, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.
Celem realizacji zamówienia jest udzielenie specjalistycznego wsparcia dzieciom zgłoszonym do przysposobienia i przysposobionym poprzez zapewnienie kompleksowej terapii po diagnozie FAS/FASD. Terapia umożliwi określnie braków i potrzeb dziecka w różnych obszarach jego funkcjonowania i będzie stanowiła podstawę do podjęcia ewentualnych działań kompensacyjnych.
Uczestnikami zamówienia będą dzieci zgłoszone do przysposobienia oraz dzieci już przysposobione, które są uczestnikami projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający, który przekaże listę dzieci wraz z danymi kontaktowymi do ich opiekunów Wykonawcy w uprzednio uzgodnionej formie i czasie.
Realizacja terapii dla dzieci po diagnozie FAS/FASD możliwa jest do realizacji od poniedziałku do niedzieli, między godziną 08:00 a 20:00, w terminach uprzednio ustalonych z opiekunami dziecka. Spotkania terapeutyczne powinny trwać średnio 60 minut (godzina zegarowa) i odbywać się średnio raz w tygodniu / raz na 2 tygodnie w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą, a opiekunem dziecka.
4. Termin składania ofert: 30 listopada 2020 r. godz. 8.00.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie BIP : https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28762

Skip to content