#Rozmawiaj#Reaguj – kampania społeczna PKDP

Plakat kampanii

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15 (PKDP) realizuje kampanię społeczną pt. „#Rozmawiaj#Reaguj”. Jej celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystywania seksualnego małoletnich oraz wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej kampanii i do zapoznania się z raportem PKDP, w którym przedstawiono m.in.  wyniki ogólnopolskich badań nad problemem przestępczości seksualnej wobec dzieci.

Skip to content