Rekrutacja na szkolenia dla przedstawicieli systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Rekrutacja na szkolenia

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie prowadzony jest nabór na następujące tematy szkoleniowe:

Work life balance – redukcja stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Termin: 23-24 marca 2023 roku

Miejsce realizacji: w jedynym z hoteli zlokalizowanych na terenie wybranych powiatów województwa śląskiego: żywieckiego lub cieszyńskiego lub bielskiego (dokładna lokalizacja będzie znana w późniejszym terminie)

Grupa docelowa: Przedstawiciele systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym: psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w ośrodkach adopcyjnych oraz placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego

Uwaga: Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie dla uczestników szkolenia.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia

Rozwój seksualny dzieci i młodzieży

Termin: 19-20 kwietnia 2023 roku

Miejsce realizacji: Katowice

Grupa docelowa: Przedstawiciele systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym: psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w ośrodkach adopcyjnych oraz placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego

Szczegółowe informacje na temat szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego:

Link do formularza zgłoszeniowego

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 marca 2023 roku.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

UWAGA: Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zobowiązane będą do wypełnienia formularza zgłoszenia udziału w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” i dostarczenia Organizatorowi wydarzenia jego oryginału zawierającego wszystkie niezbędne podpisy i pieczęcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu.

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Skip to content