Nr: ŚOA.AK.331.2.7.2021.Up Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych w roku 2022.

I.Nazwa zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym dla Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz
Oddziałów zamiejscowych w roku 2022.
II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach.
III.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w roku 2022 dla
Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach (40-017) przy ul. Granicznej
29 oraz:
a)Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny z siedzibą w Bielsku-Białej
(43-300) przy ulicy Modrzewskiego 12,
b)Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny z siedzibą w Częstochowie
(42-200) przy ulicy Jana III Sobieskiego 17B,
c)Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny z siedzibą w Rybniku
(44-200) przy ulicy Miejskiej 13B,
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych i
zwrotów przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn.zm.) w
skład których wchodzą: usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa
odbioru korespondencji, polegająca na przewozie przesyłek wraz z
dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do
wskazanej w umowie placówki Wykonawcy, oraz ich nadanie, a także usługa
doręczania przesyłek listowych krajowych i zagranicznych do siedziby
Zamawiającego i jego Oddziałów w godzinach 10:00-13:00 od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dokładny opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia
(Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
IV.Termin składania ofert: 16 grudnia 2021 r. godz. 8.00.
V.Termin wykonania zamówienia: od dnia 03 stycznia 2022 r. do dnia 31
grudnia 2022 r.
VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/34701

Skip to content