Podsumowanie kampanii społecznej „Ciąża. Trzeźwy start procentuje”

Podsumowanie kampanii społecznej „Ciąża. Trzeźwy start procentuje”

Przez kilka ostatnich miesięcy Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach prowadził kampanię społeczną pn. „Ciąża. Trzeźwy start procentuje”, w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Celem akcji było zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej szkodliwych skutków spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne oraz zwrócenie uwagi na problemy osób z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS).

Ambasadorkami kampanii zostały działaczka społeczna Anna Solińska oraz aktorka Anna Dereszowska – co pozwoliło na dotarcie do szerokiego grona odbiorców, w szczególności osób młodych, a także pobudziło dyskusję publiczną w temacie kampanii. Posty i informacje dotyczące kampanii, udostępniane przez ambasadorki, trafiły łącznie do ponad 250 tys. osób.

Mającą na uwadze specyfikę grupy docelowej – młodych ludzi, w szczególności zaś kobiety w wieku 18 – 45 lat, głównym narzędziem komunikacji w ramach kampanii były działania w mediach społecznościowych. Motywem przewodnim grafik i filmików edukacyjnych była konfrontacja z  najpopularniejszymi mitami funkcjonującymi w społeczeństwie, związanymi ze spożywaniem alkoholu przez kobiety ciężarne. W okresie prowadzenia działań w ramach kampanii profil Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego odwiedziło niemal 100 tys. osób.  Na bazie zamieszczanych materiałów edukacyjnych oraz aktywności ambasadorek ukazało się kilkadziesiąt informacji w serwisach internetowych oraz prasie.

Kampania obejmowała także organizację spotkań prasowych oraz wystąpienia w telewizji lokalnej i ogólnopolskiej. Gościliśmy m.in. w następujących programach:

– ‘Dzień dobry TVN”, TVN – 21.10.2021 r.

„Aktualności” , TVP Katowice – 24.10.2021 r. 

„Rozmowa Dnia”, TVP Katowice – 25.10.2021 r. 

„Teleekspres TVP ekstra – 29.10.2021 r. 

„Dzieje się”, TVS – 29.10.2021 r.

Kampania była obecna także w rozgłośniach radiowych. Spot promocyjny, prezentowany w Radiu Złote Przeboje, trafił do ponad 840 tys. słuchaczy. Informacje o kampanii pojawiły się także w Radiu Katowice oraz Radiu Eska.

Kluczowym działaniem kampanii były spotkania edukacyjne z młodzieżą szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego. Ambasadorka kampanii – Pani Anna Solińska podjęła się misji szerzenia wśród uczniów świadomości o szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży oraz zwiększenia wiedzy na temat FAS.

Nie mniej ważnym elementem kampanii było przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych opracowanych w ramach kampanii. Łącznie do przedstawicieli instytucji pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej z województwa śląskiego trafiło ponad 6 tys. egzemplarzy materiałów w wersji drukowanej  (plakaty ulotki, broszury informacyjne). Ulotki i plakaty kampanii były także upowszechniane w wersji elektronicznej wśród innych instytucji, które zgłosiły chęć współpracy przy promocji kampanii. Przygotowano także 10 plansz informacyjnych, które stanowiły element wystawy w Centrum Zimbardo na Nikoszowcu oraz zamieszczono je w mediach społecznościowych Ośrodka.

Uzupełnieniem wspomnianych działań była kampania w przestrzeni publicznej przy wykorzystaniu citylightów, bilbordów i plansz informacyjnych – grafiki związane z akcją „Ciąża. Trzeźwy start procentuje” można było zobaczyć w kilkunastu różnych lokalizacjach na terenie Katowic.

Film promujący kampanię społeczną

Kampania społeczna została objęta patronatem honorowym przez Panią Izabelę Domogałę, Członka Zarządu Województwa Śląskiego.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w prowadzeniu kampanii, udostępniali zamieszczane materiały, komentowali i reagowali na posty, przyczyniając się tym samym do zwiększenia zasięgów oraz dotarcia z tym ważnym przekazem społecznym do szerokiego grona odbiorców.

Zapraszamy do obejrzenia galerii podsumowującej realizację kampanii.

Skip to content