Informator dla kandydatów na rodziców adopcyjnych

Okładka informatora
Zapraszamy do lektury informatora dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, który został opracowany i wydany w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pobierz informator pt. „Droga do adopcji”.
Skip to content