#WspieraMY! Wyzwania, możliwości, rozwiązania

Plakat z konferencji

„#WspieraMY! Wyzwania, możliwości, rozwiązania” to temat konferencji, która 10 maja 2024 roku odbyła się w Muzeum Śląskim w Katowicach. Celem tego spotkania była inauguracja kampanii społecznej Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach pt. „Adopcja zmienia na dobre”, przedstawienie założeń projektu unijnego pn. „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”, w ramach którego kampania ta jest realizowana, a nade wszystko dyskusja na temat wyzwań związanych z rodzicielstwem adopcyjnym oraz kierunków zmian dotyczących realizacji działań w obszarze wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji. Konferencja była również okazją do obchodów jubileuszu 30-lecia Ośrodka Adopcyjnego.

Relacja z konferencji dostępna jest po kliknięciu w link.

Wystąpienie Pani Marietty Hełki
Wystąpienie Pani Katarzyny Napiórkowskiej
Wręczenie listu od Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wystąpienie Koordynatorki Projektu - Karoliny Jaworskiej-Supernak
Uczestnicy konferencji
Delegacje pracowników ośrodków adopcyjnych z całego kraju
Wystąpienie Beaty Birnbach
Wystąpienie Mirosławy Bochner
Skip to content