Rekrutacja na warsztaty dla przedstawicieli/przedstawicielek instytucji zaangażowanych w proces adopcji

Zaproszenie do udziału w warsztatach z zakresu diagnozy i terapii traumy realizowanych w ramach projektu pn. Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym warsztacie pt. Diagnoza i terapia traumy u dzieci i młodzieży organizowanym przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu pn. „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 czerwca 2024 roku. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje nt. warsztatu.

Diagnoza i terapia traumy u dzieci i młodzieży

Termin: 17-19.06.2024

Miejsce realizacji: Katowice

Grupa docelowa: Psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w ośrodkach adopcyjnych, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, asystenci rodziny oraz inni przedstawiciele instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej działających na terenie województwa śląskiego.

Zakres merytoryczny warsztatu:

– Zagadnienia definicyjne: trauma, traumatyczne zdarzenie, trauma rozwojowa, zaburzenia więzi, PTSD i CPTSD – symptomy i kliniczne kryteria diagnostyczne;

– Specyfika diagnozy traumy u dzieci i młodzieży;

– Trauma a rozwój dziecka;

– Przywiązanie a trauma;

– Utrwalone strategie przetrwania rozwijane u dzieci w wyniku doświadczenia złożonej traumy;

– Praca z dzieckiem z doświadczeniami traumatycznymi – co robić, a czego lepiej unikać?

– Konstruktywne oddziaływania wychowawcze – jak wspierać dziecko i przywrócić mu poczucie bezpieczeństwa?

Liczba godzin dydaktycznych: 24 godziny dydaktyczne

Trenerka: Alina Boryczka – psycholożka, socjoterapeuta, trenerka

Liczba dostępnych miejsc: 16

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego:

Link do formularza zgłoszeniowego

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 czerwca 2024 roku.

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Organizator zapewnia zimny bufet.

UWAGA: Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztacie zobowiązane będą do wypełnienia formularza zgłoszenia udziału w projekcie „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” i dostarczenia Organizatorowi wydarzenia jego oryginału zawierającego wszystkie niezbędne podpisy i pieczęcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu.

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”

Skip to content