Kampania społeczna Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach

Kampania społeczna Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach

„Stwórz dzieciom dom pełen miłości” to hasło kampanii realizowanej przez ŚOA w Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jej celem jest promowanie idei rodzicielstwa adopcyjnego oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku adopcji, w szczególności w kontekście przysposobienia dzieci z niepełnosprawnością, licznych rodzeństw i dzieci starszych.

Zapraszamy do zapoznania się ze spotami promującymi kampanię:

jak również do obejrzenia webinaru pt. „Adopcja bez tabu”, który dostępny jest na kanale Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego na YouTube.

Skip to content