Wybór osób do realizacji szkolenia pn. Kompendium efektywnego pracownika, organizowanego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Typ zamówienia: Usługi społeczne poniżej wartości 750 000 euro netto.

Zamawiający: Województwo Śląskie- Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach

Nr zamówienia: ŚOA.AK.3321.US.7.2020 – Wybór osób do realizacji szkolenia pn. Kompendium efektywnego pracownika, organizowanego w ramach projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.
Szkolenie podzielone jest na 2 części:
Część I szkolenia – Warsztat I – profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego oraz samoregulacja emocjonalna,

Część II szkolenia– Warsztat II – budowanie zespołu, współpracy i efektywnej komunikacji.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 listopada 2020 roku, o godzinie 08:00.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie BIP : https://ssdip.bip.gov.pl/redactor/publiccontracts/view/28249

Skip to content