ŚOA.AK.3321.US.10.2020 pn. Realizacja terapii metodą Tomatisa dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na realizacji terapii metodą Tomatisa dla maksymalnie 20 dzieci na terenie miasta Rybnik organizowanej w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług  adopcyjnych.

Celem zamówienia jest  zapewnienie specjalistycznego wsparcia terapeutycznego dzieciom w celu polepszenia koncentracji, uwagi i skupienia się, zdolności uczenia się, kontroli własnych emocji.

Termin składania ofert upływa w dniu 02 listopada 2020 roku, o godzinie 08:00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie BIP : https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28149

Skip to content