Webinar – Rozpoznanie dziecka krzywdzonego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji działających w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego do udziału w webinarze „Rozpoznanie dziecka krzywdzonego”, realizowanym w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Spotkanie w formule on – line odbędzie się 10 lutego 2021 roku, w godzinach od 10:00 do 13:10.

W programie webinaru przewidziane zostały następujące prelekcje:

  • Prawidłowe reagowanie na symptomy przemocy w kontekście interwencyjnym
    i psychokorektywnym – mgr Sabina Lasok-Chwiedoruk
  • Pamięć sensoryczna i fizjologiczne reakcje alarmowe u dzieci po doświadczeniu przemocy
    – dr n. hum. Anna Piekacz.

Osoby zainteresowane uczestnictwem, prosimy o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych, tj.  formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia uczestnika projektu – podpisanie i odesłanie, najpóźniej do dnia 29 stycznia 2021 roku zeskanowanych na adres: klacka@soa-katowice.pl oraz w formie papierowej na adres Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice najpóźniej do dnia 3 lutego 2021 roku.

Osoby zakwalifikowane do udziału w webinarze zostaną poinformowane drogą elektroniczną na adres podany w formularzu (każdy z uczestników otrzyma link do logowania na wydarzenie, dlatego też wymagane jest podanie aktualnych i aktywnych adresów e-mail).

Projekt „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” współfinansowany jest ze Unii Europejskiej,
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

  Regulamin uczestnicwa
 Oświadczenie uczestnika projektu ŚOA
 Formularz zgłoszenia udziału w projekcie 

Skip to content