ŚOA.AK.3321.US.17.2020 – Kompleksowa realizacja cyklu spotkań wspierająco-terapeutycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych, organizowanych w trybie zdalnym.

Nr postępowania: ŚOA.AK.3321.US.17.2020 – Usługi Społeczne

Nazwa zamówienia: Kompleksowa realizacja cyklu spotkań wspierająco-terapeutycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych, organizowanych w trybie zdalnym.

  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja cyklu spotkań wspierająco – terapeutycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych, w szczególności przejawiających trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym, uczestników projektu
    „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
  2. Celem działania jest wsparcie dzieci w wieku 7-10 lat zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych, w szczególności przejawiających trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym, poprzez realizację cyklu spotkań o charakterze terapeutycznym. Spotkania mają służyć podejmowaniu dodatkowych działań terapeutycznych / rozwojowych  w środowisku domowym w celu wzmacniania kompetencji społecznych, umiejętności miękkich oraz zmniejszania występujących  deficytów a tym samym wyrównywanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych.
  3. Spotkania będą także formą zagospodarowania czasu wolnego dzieci podczas przerwy od zajęć szkolnych pomiędzy 04 a 15 stycznia 2021 roku.
Skip to content