ŚOA.AK.3321.US.15.2020 – Wybór osób do realizacji kompleksowej terapii dla dzieci po diagnozie FAS/FASD – w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Nr postepowania: ŚOA.AK.3321.US.15.2020 – Usługi Społeczne. Nazwa zamówienia: Wybór osób do realizacji kompleksowej terapii dla dzieci po diagnozie FAS/FASD – w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji 300 godzin terapii dla dzieci po diagnozie FAS/FASD, od dnia 04 stycznia 2021 roku do dnia 14 listopada 2021 na terenie województwa śląskiego, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.
  2. Celem realizacji zamówienia jest udzielenie specjalistycznego wsparcia dzieciom zgłoszonym do przysposobienia i przysposobionym poprzez zapewnienie kompleksowej terapii po diagnozie FAS/FASD. Terapia umożliwi określnie braków i potrzeb dziecka w różnych obszarach jego funkcjonowania i będzie stanowiła podstawę do podjęcia ewentualnych działań kompensacyjnych.Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): – 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.Termin składania ofert: 18.12.2020r. godz. 8.00Pełna treść ogłoszenia: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/29325
Skip to content