ŚOA.AK.3321.Up.6.2020 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych

Nr ŚOA.AK.3321.Up.6.2020
Zapytanie ofertowe poniżej 30 000 tyś euro netto.
Nazwa Zamawiającego: Województwo Śląskie, Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach
Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w roku dla Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach (40-017) przy ul. Granicznej 29 oraz:

  1. Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy Modrzewskiego 12,
  2. Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ulicy Jana III Sobieskiego 17B,
  3. Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ulicy Miejskiej 13B,

w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych i zwrotów przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) w skład których wchodzą: usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru korespondencji, polegająca na przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do wskazanej w umowie placówki Wykonawcy, oraz ich nadanie, a także usługa doręczania przesyłek listowych krajowych i zagranicznych do siedziby Zamawiającego i jego Oddziałów w godzinach 10:00-13:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ( Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

KOD CPV:

  • 64110000-0- Usługi pocztowe,
  • 64112000-4 – Usługi pocztowe dot. listów,
  • 64113000-1 – Usługi pocztowe dot. paczek

Termin składania ofert: 21.12.2020r. godz. 8.00
Pełna treść ogłoszenia pod adresem: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/29555

Skip to content