ŚOA.AK.3321.Up.8.2020 – Obsługa informatyczna Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

Zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 EURO

Zamawiający: Województwo Śląskie – Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach,
Nr: ŚOA.AK.3321.Up.8.2020

Nazwa: Obsługa informatyczna Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.


1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych w wymiarze 30 godzin miesięcznie.
2.Świadczenie usługi odbywać się będzie w okresie obowiązywania umowy w siedzibie Zamawiającego oraz Oddziałów zamiejscowych. Szczegółowy harmonogram pracy (rozplanowanie dni i godzin pracy) obejmujący również pracę w sytuacjach awaryjnych ustalony zostanie po podpisaniu Umowy z Wykonawcą.
3.Zamawiający dopuszcza częściowe wykonywanie przedmiotu zamówienia poza siedzibą Zamawiającego i Oddziałów zamiejscowych za pomocą technik informatycznych, w sposób ustalony z Zamawiającym.
4.Szczegółowy zakres czynności zamieszczony zostanie w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
5.Ilość urządzeń:

  • 50 stanowisk komputerowych,
  • 5 serwerów,
  • 5 dysków sieciowych,
  • 30 urządzeń peryferyjnych.

6.Termin wykonania zamówienia: od dnia 15 stycznia 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2021r.
7.Miejsce wykonania:

  • Siedziba Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach , ulica Graniczna 29,
  • siedziba Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej, ulica Modrzewskiego 12;
  • siedziba Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie, ulica Sobieskiego 17b;
  • siedziba Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny w Rybniku, ulica Miejska 13b.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin składania ofert: 08.01.2021r. godz. 8:00
Kod CPV: 72000000-5.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się pod adresem:https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/29988

Skip to content