ŚOA.AK.3321.Up.7.2020 – Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – Oddziały ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku w 2021 roku.

Zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 EURO

Zamawiający: Województwo Śląskie – Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach,
Nr: ŚOA.AK.3321.Up.7.2020

Nazwa: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – Oddziały ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku w 2021 roku.
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – Oddziały ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku w 2021 roku, podzielona na 3 części:

  • Część I – usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Oddział w Bielsku-Białej, przy ulicy Modrzewskiego 12 – powierzchnia objęta sprzątaniem: 202,14 m2 (pomieszczenia biurowe, sala szkoleniowa, pomieszczenie socjalne, korytarz, toalety),
  • Część II – usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Oddział w Częstochowie, przy ul. Sobieskiego 17b – powierzchnia objęta sprzątaniem: 156,64 m² (pomieszczenia biurowe, sala szkoleniowa, pomieszczenia socjalne, korytarze, toalety),
  • Część III – usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Oddział w Rybniku, przy ul. Miejskiej 13b – powierzchnia objęta sprzątaniem: 136,04m² (pomieszczenia biurowe, sala szkoleniowa, pomieszczenia socjalne, korytarze, toalety).

Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w terminie od dnia 28 grudnia 2020 r. do dnia 4 stycznia 2021r. (w dniach roboczych). Wykonawca winien ustalić termin i godzinę wizji lokalnej z kierownikiem (lub osobą zastępującą) Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach:

  1. Część I zamówienia: tel. 501-359-760 , e-mail: oaobielsko@poczta.onet.pl,
  2. Część II zamówienia: tel. 501-359-818, e-mail: osrodek@adopcje.czest.pl,
  3. Część III zamówienia: tel. 32 440 99 11, e-mail: adopcjarybnik@gmail.com,

Termin składania ofert:  08.01.2021 r. godz. 8:00
Kod CPV: 90910000-9 – Usługi sprzątania.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się pod adresem:https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/29805

Skip to content