Rekrutacja na formy wsparcia realizowane w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Rekrutacja na formy wsparcia realizowane w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” , który realizowany jest przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie oferowane w ramach projektu skierowane jest m.in. do dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych, kandydatów na rodziców adopcyjnych, rodziców adopcyjnych oraz pracowników ośrodków adopcyjnych i innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Aktualnie prowadzimy nabór zgłoszeń do udziału w:

  • poradnictwie prawnym dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i rodziców adopcyjnych
  • coachingu dla nastolatków
  • diagnozie w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz działaniach terapeutycznych dla dzieci z ASD
  • diagnozie w kierunku zaburzeń hiperkinetycznych oraz działaniach terapeutycznych dla dzieci z ADHD
  • alpakoterapii dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i w w/w formach wsparcia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 501 361 178 lub mailowy na adres: projekt@soa-katowice.pl. Liczba miejsc jest ograniczona!

Szczegółowe informacje na temat realizowanych form wsparcia oraz wolnych miejsc znajdziecie Państwo w zakładce Punkt wsparcia – Oferowane wsparcie.

Regulamin projektu dostępny jest na stronie: https://soa-katowice.pl/regulamin-uczestnictwa/

Projekt „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.

Zapraszamy!

Skip to content