Zaproszenie na seminarium interdyscyplinarne pt. „Nastolatek w kryzysie”

Seminarium

Serdecznie zapraszamy Przedstawicieli instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego do udziału w interdyscyplinarnym seminarium pt. „Nastolatek w kryzysie”, które odbędzie się w Ustroniu w dniach 22–23 września 2022 roku. Seminarium organizowane jest przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Osoby zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie:

https://www.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/6b4b4b9c388f378ac5122ab6d2bddf91dcb8b16e27/

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 września 2022 roku.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie dla uczestników.

Uwaga: Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium zobowiązane będą do wypełnienia formularza zgłoszenia udziału w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” i dostarczenia Organizatorowi wydarzenia jego oryginału zawierającego wszystkie niezbędne podpisy i pieczęcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 501 361 178 lub mailowo pod adresem: jkrywult@soa-katowice.pl

Ramowy program seminarium

Regulamin projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Skip to content