Trwa rekrutacja uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Trwa rekrutacja uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Serdecznie zapraszamy rodziców adopcyjnych / opiekunów prawnych dzieci zgłoszonych do przysposobienia do udziału w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Aktualnie prowadzony jest nabór zgłoszeń uczestników – szczegółowych informacji w zakresie realizowanych działań udzielają wyznaczeni pracownicy oddziałów ds. adopcji i wspierania rodziny (Katowice, Bielsko – Biała, Rybnik) oraz zespół projektowy.

Dane do kontaktu: https://soa-katowice.pl/kontakt/

Regulamin udziału w projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe (karta uczestnictwa oraz oświadczenie) dostępne są w zakładce Projekt.

https://soa-katowice.pl/regulamin-uczestnictwa/

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie oferowane w ramach projektu skierowane jest m.in. do:

  • dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych;
  • kandydatów na rodziców adopcyjnych;
  • rodziców adopcyjnych;
  • pracowników ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego.

W ramach projektu przewidziano różnorodne formy wsparcia dla jego uczestników. Należą do nich m.in.:

  • ponadstandardowe, specjalistyczne usługi diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci;
  • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne oraz specjalistyczne konsultacje a także wsparcie szkoleniowe dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz rodziców adopcyjnych;
  • turnusy oraz kursy terapeutyczne dla rodzin adopcyjnych;
  • grupy wsparcia i coaching rodzicielski;
  • szkolenia, warsztaty i treningi podnoszące kompetencje pracowników ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji;
  • działania edukacyjne, w tym m.in. kampania społeczne dotycząca promocji idei adopcji oraz publikacja informatora dla kandydatów na rodziców adopcyjnych.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content