Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą podczas spotkania integracyjnego w formie pikniku dla maksymalnie 150 osób w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie organizowanego w ramach projektu pn. W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych.

USŁUGI SPOŁECZNE

Zamawiający: Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach
Zamówienie Nr: ŚOA.AK.3321.US.2.2020
Rodzaj zamówienia: USŁUGI
Typ zamówienia: Usługi społeczne poniżej wartości 750 000 euro netto.

Opis przedmiotu zamówienia, pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna na stronie BIP Ośrodka

Skip to content