Rekrutacja na szkolenie organizowane w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Rekrutacja na szkolenie organizowane w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne
i autoagresywne
organizowanym przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego. Odbędzie się ono w Katowicach, w dniach 7-9 września 2022 roku.

Szczegółowe informacje nt. szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod linkiem: link do formularza

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 sierpnia 2022 roku.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

UWAGA: Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zobowiązane będą do wypełnienia formularza zgłoszenia udziału w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” i dostarczenia Organizatorowi wydarzenia jego oryginału zawierającego wszystkie niezbędne podpisy i pieczęcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 501 361 178 lub mailowo pod adresem: jkrywult@soa-katowice.pl

Skip to content