Rekrutacja na szkolenie organizowane w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

zdjęcie - szkolenie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. Wykorzystanie Dialogu Motywującego w pracy z dziećmi i młodzieżą organizowanym przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego. Odbędzie się ono w dniach: 27.04.2023 – Katowice (spotkanie 1) oraz 11-12.05.2023 – Ustroń (spotkanie 2).

Szczegółowe informacje nt. szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod linkiem: link do formularza

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia 2023 roku.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona.

UWAGA: Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zobowiązane będą do wypełnienia formularza zgłoszenia udziału w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” i dostarczenia Organizatorowi wydarzenia jego oryginału zawierającego wszystkie niezbędne podpisy i pieczęcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 501 361 178 lub mailowo pod adresem: jkrywult@soa-katowice.pl

Skip to content