Punkt Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego – Ruszamy!

Punkt Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego – Ruszamy!

Z dniem 11 maja 2021 roku swoją działalność rozpoczął Punkt Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego utworzony przy Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach.

W ramach Punktu realizowane będą działania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych, w tym psychoterapia, arteterapia, dogoterapia, socjoterapia oraz diagnoza i terapia logopedyczna, warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i rodziców adopcyjnych, mentoring, coaching rodzicielski oraz grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych.

Będzie on również miejscem podnoszenia kompetencji personelu ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji poprzez organizację szkoleń, warsztatów oraz superwizji.

Uzupełnieniem w/w działań będą formy wsparcia realizowane w różnych częściach województwa śląskiego przez specjalistów zewnętrznych, w tym: diagnoza i terapia FAS, diagnoza i terapia SI, diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także turnusy i kursy terapeutyczne dla rodzin adopcyjnych.

Działalność Punktu Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. W najbliższych czasie zamieścimy na stronie internetowej harmonogram wsparcia zaplanowanego w ramach projektu do końca 2021 roku. Będzie on na bieżąco aktualizowany, dlatego też zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Skip to content