ŚOA.AK.3321.Up.4.2020 – Wykonanie materiałów promujących działalność Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 tyś euro netto. Nr:  ŚOA.AK.3321.Up.4.2020

  1. Nazwa zamówienia: Wykonanie materiałów promujących działalność Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
  2. Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach
  3. Termin składania ofert: 16 listopada 2020 r. godz. 8.00.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28466

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
DUOCOLOR Sp. zo.o
ul. Raciborska 48, 40-074 Katowice

Data złożenia oferty: 13.11.2020r. godz.16:21
Cena brutto: 18 779,93 zł
Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:
DUOCOLOR Sp. zo.o
ul. Raciborska 48, 40-074 Katowice

Skip to content