ŚOA.AK.3321.Up.5.2020 – Dostawa sprzętu komputerowego i serwerów do siedziby Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 tyś euro netto. Nr:  ŚOA.AK.3321.Up.5.2020

  1. Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i serwerów do siedziby Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
  2. Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach
  3. Termin składania ofert: 16 listopada 2020 r. godz. 8.00.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28468

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

BIT -TECHNOLOGIES P.Tomczyk, D.Biernat, M.Permus Spółka Jawna
ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice
Data złożenia oferty: 13.11.2020r. godz.10:46
Cena brutto:
Część I – Dostawa 3 zestawów komputerowych all-in-one, 2 serwerów, 3 drukarek monochromatycznych duplex, 6 monitorów, 1 laserowego urządzenia wielofunkcyjnego, 20 pamięci przenośnych, 2 pamięci przenośnych szyfrowanych – kwota 39 334,17 zł.
Część II – Dostawa 4 notebooków – kwota 23 753,76 zł.

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: BIT -TECHNOLOGIES P.Tomczyk, D.Biernat, M.Permus Spółka Jawna
ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

Skip to content