ŚOA.AK.331.1.US.11.2021 – Wybór osób do realizacji usługi terapii ręki dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach
Nr: ŚOA.AK.331.1.US.11.2021

Nazwa zamówienia: Wybór osób do realizacji usługi terapii ręki dla
dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników
projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 200 godzin
dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) zajęć terapeutycznych w
formie terapii ręki dla uczestników projektu „W stronę rodziny –
wsparcie usług adopcyjnych”.
2.Uczestnikami terapii będzie maksymalnie 10 dzieci zgłoszonych do
przysposobienia oraz przysposobionych w wieku od 3 do 10 lat,
zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. Za rekrutację
uczestników odpowiada Zamawiający.
3.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia
2021 r. lub do wyczerpania limitu godzin terapii do realizacji, od
poniedziałku do soboty, w godzinach ustalonych przez Wykonawcę z
rodzicami/opiekunami dzieci objętych terapią.
4.Celem terapii będzie wsparcie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego
dzieci, poprzez usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych
ruchów dłoni i palców
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19
IV.Termin składania ofert: 08 czerwca 2021 r. godz. 8.00.
V.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie
BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/31620

Załączniki:
Informacja o unieważnieniu postępowania

Skip to content