Za nami obchody jubileuszu 25-lecia

W dniach 17-18.05.2019 Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny obchodził Jubileusz 25-lecia swojej działalności. Wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zorganizowano dwudniowe obchody. W pierwszym dniu odbyła się Konferencja Jubileuszowa pt.; „Adopcja szansą dla dziecka i rodziny” zorganizowana w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu objęta patronatem TVP 3 Katowice. Uroczystość była kierowana do osób dorosłych.

Z okazji Jubileuszu do Ośrodka napłynęło wiele listów gratulacyjnych, za które serdecznie dziękujemy. Na uroczystości obecni byli min. przedstawiciele Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Konferencję uświetnił wykład prof. dr hab. Bogdana
de Barbaro, film z udziałem rodzin adopcyjnych i dzieci pt.: „Adopcja oczami dziecka
i rodziców adopcyjnych”. Część artystyczną stanowił występ Studia Tańca Współczesnego i Baletu „Arabeska” z Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu.

W drugim dniu, poświęconym dzieciom, zorganizowaliśmy „Piknik Rodzinny”  na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom oraz rodzinom adopcyjnym i dzieciom, którzy wzięli udział w Konferencji i Pikniku.

Skip to content