Trening socjoterapeutyczny dla rodzin adopcyjnych – uczestników projektu W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych

USŁUGI SPOŁECZNE
„Trening socjoterapeutyczny dla rodzin  adopcyjnych – uczestników projektu W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach
Zamówienie Nr: ŚOA.AK.3321.US.5.2020
Rodzaj zamówienia: USŁUGI
Typ zamówienia: Usługi społeczne poniżej wartości 750 000 euro netto.

Opis przedmiotu zamówienia, pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna na stronie BIP Ośrodka: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27517

Skip to content