Zaproszenie na konferencję pt. „(Nie)bezpieczna sieć”

Zaproszenie na konferencje

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „(Nie)bezpieczna sieć”, która odbędzie się w Chorzowie w dniu 5 września 2023 roku. Adresowana jest ona do przedstawicieli instytucji i podmiotów zaangażowanych w proces adopcji.

Konferencja organizowana jest przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Osoby zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod linkiem: link do kwestionariusza.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 sierpnia 2023 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny.

UWAGA: Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji zobowiązane będą do wypełnienia formularza zgłoszenia udziału w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” i dostarczenia Organizatorowi wydarzenia jego oryginału zawierającego wszystkie niezbędne podpisy i pieczęcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 501 361 178 lub mailowo pod adresem: jkrywult@soa-katowice.pl

Ramowy program konferencji

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Skip to content