Zaproszenie do udziału w webinarze pt. „Oswoić emocje”

Plakat

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego do udziału w webinarze pt. „Oswoić emocje” realizowanym w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Webinar odbędzie się 29 kwietnia 2022 roku, w godzinach od 09:00 – 12:00, w formie spotkania on-line.

Celem webinaru będzie przybliżenie uczestnikom kluczowych informacji na temat pracy z trudnościami emocjonalnymi u dzieci i młodzieży związanych m.in. z doświadczeniem odrzucenia, utraty czy też przemocy, w tym omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy psychologicznej. Wydarzenie poprowadzą Pani Beata Birnbach oraz Pani Mirosława Bochner – psycholożki, trenerki oraz konsultantki Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie:

https://www.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/28d6e91dbe7e088fed54ce902dfd39e58cccd158f9/

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 kwietnia 2022 roku.

Udział w webinarze jest bezpłatny.

UWAGA: Osoby zakwalifikowane do udziału w webinarze zobowiązane będą do wypełnienia formularza zgłoszenia udziału w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” i dostarczenia Organizatorowi wydarzenia jego oryginału zawierającego wszystkie niezbędne podpisy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 501 361 178 lub mailowo pod adresem: jkrywult@soa-katowice.pl

Projekt „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin uczestnictwa w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Skip to content