Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny filia w Sosnowcu

O nas

Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Sosnowcu powstał w 1994 roku. Początkowo siedziba Ośrodka mieściła się w Katowicach, następnie od roku 1996 w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2. Od początku działalności Ośrodek nasz był wyznaczony najpierw przez Kuratora Oświaty, a następnie przez Wojewodę Śląskiego do prowadzenia Wojewódzkiego Banku Danych.W latach 2004 – 2009 Ośrodek Adopcyjny funkcjonował w strukturach Centrum Opiekuńczo – Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu. Od 1 stycznia 2010 roku ponownie stanowił odrębną jednostkę. Zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2011r. nasz ośrodek od stycznia 2012r. został utworzony w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i zmienił nazwę na Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Sosnowcu. Jednocześnie Obwieszczeniem Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 1 stycznia 2012 zostaliśmy wyznaczeni do prowadzenia Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach z terenu województwa śląskiego oczekujących na przysposobienie.