ŚOA.AK.3321.US.9.2020 pn. Wybór osób do realizacji warsztatów dla rodzin adopcyjnych pn. Siła więzi – jak budować relacje w rodzinie, organizowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest Wybór osób do realizacji warsztatów dla rodzin adopcyjnych pn. Siła więzi – jak budować relacje w rodzinie, organizowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.

Celem warsztatów jest doskonalenie wiedzy rodziców adopcyjnych na temat więzi oraz jej znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju dziecka, a także rozwijanie ich umiejętności w zakresie budowania więzi z dzieckiem, w tym z dzieckiem z zaburzeniami przywiązania. Realizacja warsztatów umożliwi także wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy rodzinami.

Termin składania ofert upływa w dniu 02 listopada 2020 roku, o godzinie 08:00.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie BIP : https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/28148

Skip to content