Rekrutacja na szkolenia organizowane w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie prowadzony jest nabór na następujące tematy szkoleniowe:

Depresja i zachowania autoagresywne i suicydalne u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy pomocy

Terminy: grupa 1 – 27-29.09.2021 r., grupa 2 – 15-17.11.2021 r.

Miejsce realizacji: Katowice

Grupa docelowa: psychologowie, pedagodzy i wychowawcy zatrudnieni w ośrodkach adopcyjnych oraz placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego

Szczegółowe informacje nt. szkolenia

Zagrożenia dla rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka  przebywającego w pieczy zastępczej

Terminy: grupa 1 – 27-28.09.2021 r., grupa 2 – 29-30.09.2021 r.

Miejsce realizacji: Katowice

Grupa docelowa: psychologowie, pedagodzy i wychowawcy zatrudnieni w ośrodkach adopcyjnych oraz placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego

Szczegółowe informacje nt. szkolenia

Podstawy diagnostyki zaburzeń ze spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych

Terminy: moduł I – 27.09.2021 r., moduł II – 08.10.2021 r., 11.10.2021 r. oraz 22.10.2021 r., moduł III – 26.11.2021 r. i 29.11.2021 r., moduł IV – 7.10.2021 r. oraz 13.10.2021 r., moduł V – 07.12.2021 r., moduł VI – 25.10.2021 r. oraz 05.11.2021 r.

Miejsce realizacji: Katowice

Grupa docelowa: psychologowie i pedagodzy zatrudnieni w ośrodkach adopcyjnych z terenu województwa śląskiego.

UWAGA: w przypadku wolnych miejsc na szkolenie mogą zostać zakwalifikowani również psychologowie i pedagodzy zatrudnieni w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje nt. szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie: https://soa-projekt-formularz-zgloszeniowy.limesurvey.net/959539?lang=pl

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 września 2021 roku.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

UWAGA: Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zobowiązane będą do wypełnienia formularza zgłoszenia udziału w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” i dostarczenia Organizatorowi wydarzenia jego oryginału zawierającego wszystkie niezbędne podpisy i pieczęcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 501 361 178 lub mailowo pod adresem: jkrywult@soa-katowice.pl

Skip to content