Rekrutacja na seminarium interdyscyplinarne

Rekrutacja na seminarium interdyscyplinarne

Rekrutacja na seminarium interdyscyplinarne pt. „Trauma dziecka krzywdzonego”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji do udziału w interdyscyplinarnym seminarium pt. „Trauma dziecka krzywdzonego”, które odbędzie się w Ustroniu w dniach 16 – 17 września 2021 roku. Seminarium organizowane jest przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Osoby zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie:

https://soa-projekt-formularz-zgloszeniowy.limesurvey.net/286737?lang=pl

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 3 września 2021 roku.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie dla uczestników.

Uwaga: Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium zobowiązane będą do wypełnienia formularza zgłoszenia udziału w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” i dostarczenia Organizatorowi wydarzenia jego oryginału zawierającego wszystkie niezbędne podpisy i pieczęcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 501 361 178 lub mailowo pod adresem: jkrywult@soa-katowice.pl

Skip to content