Rekrutacja na konferencję

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Przedstawicielki i Przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w proces adopcji, mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego (pracowników ośrodków adopcyjnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców zastępczych oraz inne osoby realizujące zadania w tym obszarze) do udziału w konferencji pt. „Zaburzenia posttraumatyczne u dzieci i młodzieży”, które odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2023 roku. Konferencja organizowana jest przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – EFS+ projektu pn. „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”.

Konferencja odbędzie się w jednym z hoteli zlokalizowanych na ternie wybranych powiatów województwa śląskiego: cieszyńskiego lub żywieckiego lub zawierciańskiego. Informacja o lokalizacji obiektu zostanie przekazana po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Osoby zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego: link do formularza

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 listopada 2023 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych) i wyżywienie dla uczestników.

Uwaga: Osoby zakwalifikowane do udziału konferencji zobowiązane będą do wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w projekcie „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” i dostarczenia Organizatorowi wydarzenia jej oryginału zawierającego wszystkie niezbędne podpisy i pieczęcie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 501 361 178 lub mailowo pod adresem: jkrywult@soa-katowice.pl

Ramowy program konferencji

Regulamin uczestnictwa przedstawicielek/przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w proces adopcji w projekcie pn. „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne

Skip to content