Rekrutacja do udziału w turnusach terapeutycznych

Turnus

Szanowni Państwo, Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” planuje realizację turnusów terapeutycznych dla rodzin adopcyjnych. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje nt. tych przedsięwzięć:

Nazwa działaniaTurnusu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami posttraumatycznymi w wieku od 5 do 8 lat oraz ich rodzin adopcyjnych
Grupa docelowaRodziny adopcyjne z dziećmi w wieku od 5 do 8 lat
CelCelem turnusu będzie pomoc dzieciom w przepracowaniu doświadczeń związanych z przeżytą traumą, redukcja występujących u nich symptomów urazów psychicznych, kształtowanie umiejętności samoregulacji oraz wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa. Udział rodziców w turnusie terapeutycznym ma służyć poszerzeniu ich wiedzy na temat traumy, jej konsekwencji dla funkcjonowania i rozwoju dziecka oraz jego postrzegania rzeczywistości jak również wzmacnianiu  kompetencji wychowawczych. Działanie to pozwoli również na wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami adopcyjnymi.
Termin realizacji20 do 25 listopada 2023 roku – termin zjazdu.
Terminy spotkań diagnostycznych i feedbackowych będą ustalane z rodzinami biorącymi udział w turnusie
Miejsce realizacji6-dniowy zjazd odbędzie się w hotelu zlokalizowanym w Beskidach Spotkania diagnostyczne oraz feedbackowe odbędą się w Katowicach.
Forma organizacjiNa turnus terapeutyczny składać się będą:
1) Indywidualne spotkanie diagnostyczne – ustalenie potrzeb dziecka i oczekiwań rodziców. Będzie ono stanowiło podstawę do opracowania diagnozy dziecka oraz planu pracy w ramach turnusu.
2) 6-dniowy zjazd, w tamach którego zaplanowano specjalistyczne wsparcie dla dzieci obejmujące m.in.:
– indywidualną terapię dziecka obejmującą terapię psychologiczną i pedagogiczną;
– zajęcia socjoterapeutyczne i/lub Trening Umiejętności Społecznych (TUS);
– arteterapię;zajęcia relaksacyjne;
– warsztaty z zakresu radzenia sobie z emocjami;
– zajęcia ogólnorozwojowe, w tym gry i zabawy;
– zajęcia na basenie (hydroterapię),
jak również wsparcie dla rodziców, na które składać się będą m.in.:
– warsztaty o charakterze praktycznym obejmujące m.in. następujące zagadnienia: trauma – rodzaje traumy oraz charakterystyka traumy rozwojowej, zespół stresu pourazowego (PTSD) u dzieci; zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu u dziecka po doświadczeniu traumy, specyfika zaburzeń postraumatycznych u dzieci; wpływ doświadczeń traumatycznych na rozwój dziecka; wspieranie i wychowanie dziecka z zaburzeniami posttraumatycznymi;
– grupa wsparcia;konsultacje specjalistyczne;
– zajęcia relaksacyjne rozwijające zasoby wewnętrzne rodzica, uważność oraz samoregulację;
– opracowanie pisemnej diagnozy dziecka wraz ze szczegółowymi zaleceniami do dalszej, indywidualnej pracy z dzieckiem
3) Indywidualne spotkanie feedbackowe – omówienie trudności i postępów we wdrażaniu zaleceń dot. pracy z dzieckiem oraz udzielenie dodatkowych wskazówek. Wsparcie realizowane będzie przez 7 Terapeutów (psychologów, psychoterapeutów oraz pedagogów) z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi oraz rodzinami adopcyjnymi oraz 1 opiekuna dla dzieci.
Dodatkowe informacjeUdział w turnusie terapeutycznym jest bezpłatny. Organizator nie ponosi jedynie kosztów dojazdu uczestników na miejsce realizacji spotkań odbywających się w ramach turnusu. W ramach 6-dniowego zjazdu Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach zapewnia noclegi oraz pełne wyżywienie dla uczestników.

Nazwa działaniaTurnus terapeutycznych dla nastolatków oraz ich rodzin adopcyjnych
Grupa docelowaRodziny adopcyjne z dziećmi w wieku od 12 do 15 lat
CelCelem wsparcia będzie budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości młodzieży biorącej udział w turnusie, kształtowanie jej umiejętności skutecznej komunikacji oraz radzenia sobie z emocjami. Udział rodziców adopcyjnych w turnusie terapeutycznym pozwoli na doskonalenie ich kompetencji wychowawczych, w tym umiejętności rozumienia zachowań i potrzeb dziecka, wspierania dziecka w kryzysie rozwojowym oraz z trudnościami w obszarze samoregulacji, a także nauka skutecznej komunikacji z nastolatkiem. Działanie to pozwoli również na wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami adopcyjnymi. Działanie to pozwoli również na wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami adopcyjnymi.
Termin realizacjiSpotkania wyjazdowe: 2-3 grudnia 2023 roku (1 spotkanie wyjazdowe) 9-10 grudnia 2023 roku (2 spotkanie wyjazdowe) 13-14 stycznia 2024 roku (3 spotkanie wyjazdowe).
Spotkania wyjazdowe będą się odbywały w weekendy (sobota-niedziela).
Terminy spotkań diagnostycznych i feedbackowych będą ustalane z rodzinami biorącymi udział w turnusie.
Miejsce realizacjiSpotkania wyjazdowe odbędą się w hotelu zlokalizowanym w Beskidach. Spotkania diagnostyczne oraz feedbackowe odbędą się w Katowicach.
Forma organizacjiNa turnus terapeutyczny składać się będą:
1) Indywidualne spotkanie diagnostyczne – ustalenie potrzeb i trudności pojawiających się w rodzinie
2) 3 weekendowe spotkania warsztatowe – warsztaty dla rodziców i warsztaty dla dzieci odbywające się równolegle:
Na warsztaty dla rodziców składać się będą:
Warsztat pt. „Nastolatki – czego potrzebują i jak je wspierać?” realizowany w ramach spotkania 1. W ramach spotkania omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: obszary rozwoju nastolatka oraz prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowe; funkcjonowanie emocjonalne nastolatków; ryzykowne zachowania – profilaktyka i skuteczna interwencja; kryzysy psychologiczne u nastolatków – jak je rozpoznać i adekwatnie reagować?; między kontrolą a zaufaniem; jak stawiać granice w relacji z nastolatkiem; wsparcie nastolatka z zaburzonym obrazem siebie.
Warsztat pt. „Trening regulacji emocji” realizowany w ramach spotkania 2.
W ramach spotkania omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:obszary stresu i samoregulacji, samokontrola a samoregulacja;trauma a zaburzenia w obszarze samoregulacji;strategie regulacji emocji;etapy samoregulacji;samoregulacja rodzica – dlaczego należy zacząć od siebie?; jak wspierać nastolatka w radzeniu sobie z emocjami; ćwiczenia praktyczne z zakresu regulacji emocji.
Warsztat pt. „Trening skutecznej komunikacji” realizowany w ramach spotkania 3.
W ramach spotkania omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: jak słuchać?; jak mówić o tym co dla nas ważne?; jak budować współpracę i dialog?; komunikacja bez przemocy (NVC); ćwiczenia praktyczne z zakresu skutecznej komunikacji.
Na warsztaty dla nastolatków składać się będą:
Warsztat pt. „Trening pewności siebie” realizowany w ramach spotkania 1.
W ramach spotkania omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: jakie są moje zasoby (mocne strony, umiejętności i talenty)?; jak myślenie o sobie wpływa na to kim jestem i co mogę w życiu osiągnąć?; dlaczego warto przestać się porównywać?; jak być swoim najlepszym przyjacielem i powstrzymać wewnętrznego krytyka?;ćwiczenia z zakresu autoprezentacji.
Warsztat pt. „Trening regulacji emocji” realizowany w ramach spotkania 2. W ramach spotkania omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: jak rozpoznawać, nazywać i zarządzać własnymi emocjami?; jak emocje wpływają na mnie i moje zachowanie?; jak identyfikować symptomy emocji w ciele i odpowiednio je regulować?; jak radzić sobie z silnymi emocjami?; jak konstruktywne działać w trudnych sytuacjach?; ćwiczenia praktyczne z zakresu regulacji emocji.
Warsztat pt. „Trening skutecznej komunikacji” realizowany w ramach spotkania 3. W ramach spotkania omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: jak się komunikować, aby budować trwałe i wspierające relacje?; jak uważnie i aktywnie słuchać?; jak wyrażać własne zdanie bez obrażania i atakowania innych?; jak komunikować swoje potrzeby i stawiać granice?; komunikacja bez przemocy (NVC); ćwiczenia praktyczne z zakresu skutecznej komunikacji.
3) Indywidualne spotkanie feedbackowe – omówienie trudności i postępów we wdrażaniu zaleceń dot. pracy z dzieckiem oraz udzielenie dodatkowych wskazówek. Wsparcie realizowane będzie przez 3 Terapeutów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi oraz rodzinami adopcyjnymi oraz 1 opiekuna dla dzieci.
Dodatkowe informacjeUdział w turnusie terapeutycznym jest bezpłatny. Organizator nie ponosi jedynie kosztów dojazdu uczestników na miejsce realizacji spotkań odbywających się w ramach turnusu. W ramach warsztatów wyjazdowych Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach zapewnia nocleg oraz wyżywienie dla uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w turnusie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 501 361 178.

Skip to content